NTG Plastik Hakkında

Son 30 yıl içerisinde çevre, sağlık ve emniyet kavramları, doğal kaynaklardaki kıtlık, içme suyu, kanalizasyon ve gaz sistemlerinde daha yeterli ve etkili altyapıları gündeme taşımıştır. Biz de bu trendi takip ederek polietilen PE100 plastik boru sistemleri konusunda yapabileceklerimizi ortaya koyduk.

Termoplastikler diğer sistemlere göre pek çok avantaja sahiptir. Örneğin kurşun kirlenmesine karşı zehirli madde ihtiva etmez, seramik sistemlerle kıyaslandığında kırılgan değildir, çelik ve beton sistemlere göre aşınma riski yoktur. Tüm bunların dışında termoplastik sistemler dayanıklı ve emniyetli birleştirme sistemlerine sahiptir.

Bizim geçmişimiz bu konuda pek çok uluslararası rakibimiz kadar uzun değildir. Ancak başlangıçta doğru hedefler belirlendiğinde başarıya nasıl ulaşılabildiğini de açıkça göstermektedir. Biz uluslararası standartları yakından takip ederek ham maddeden son ürüne kadar komple kalite kontrol sistemini uygularız. Yalnızca çevre, sağlık ve emniyet şartnamelerine göre uygunluğu tescil edilmiş malzemeler sistemimizde kullanılır.

Kalite yönetim sistemimiz sürekli sıkı kontrole tabi olup, müşterilerimizin ihtiyaçlarının hızlı ve tam olarak çözümüne odaklanmıştır. Müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla yakın ve uzun dönemli ilişkilerin kurulması esas politikamız olup başarının elde edilebilmesi için küreselleşmenin önemini biliriz. Bu da uluslararası rakipler arasında yer almamızı sağlamaktadır. Son yedi yılda buraya gelebildik. Ancak hedefimiz başarıyı geçmiş üzerine inşa etmek ve geleceğe odaklanmaktır. Bu da yeni ürün ve servislerin geliştirilmesi, insan kaynaklarımıza yatırım, araştırma ve teknolojiye yönelim anlamına gelmektedir.

Amacımız dünya çapındaki müşterilerimize en iyi ürün ve servisimizi ulaştırabilmektir. Bu bizim küresel büyüme stratejimizdir. Amacımız ve rekabet gücümüz var. Bizi bu amaca ulaştıracak kapasite ve tecrübemiz olduğunu biliyoruz. Bunun ötesinde değerli müşteriler olmadan hiç bir işin ayakta kalamayacağının ve başarıya ulaşılamayacağının da farkındayız. Bu nedenle de müşterilerimizi her şeyin üstünde tutmaya devam edeceğiz.

Tarihçemiz

NTG, PE100 fiting üretimi için Nesip Gönenç ve A.Tahir Gönenç tarafından kuruldu.

ISO 9001 sertifikası alındı, ürünler sahada başarı ile test edilerek pazarlama ve satış faaliyetleri başlatıldı.

Bazı uluslararası kalite sertifikaları ve tescilleri alınarak küresel pazara yönelim hedef seçildi.

Spigot fitting ürün programı 315mm boyuta kadar tamamlandı, elektrofüzyon Servis-T programı devreye alındı.

Elekrofüzyon manşonlar sisteme tanıtıldı ve 315mm boyuta kadar üretime başlandı.

Yeni fabrika inşaatına başlandı ve ihracatta 34 ülkeye ulaşıldı.

Elektrofüzyon manşon üretimi programa alındı. Fabrikamızın  inşaatı tamamlandı.

Temmuz 14.000 m² kapalı alana sahip yeni üretim tesisi işletmeye alındı.

NTG ürünleri artık "FM APPROVED" sertifikalı. 

Vizyon & Misyon

IconPe100 Boru ek parçası sektöründe farklılıkları ile öncü, çevre ile dost, teknolojik atılımlarıyla etkili ve yüksek kalite düzeyi ile müşteri odaklı, sektöründe lider bir marka olmaktır

iconBoru ek parçası üretimini; uluslararası ürün standartlarına uygun, müşteri ihtiyaçlarını karşılayan düzeyde, yüksek teknolojiye dayalı, bilgiye ve araştırma geliştirme çalışmalarına önem vererek gerçekleştirmektir

NTG’nin Politikaları

NTG Plastik, Pe100 Boru Ek Parçalarını uluslararası ürün standartlarına uygun, yüksek teknolojiye dayalı, bilgiye ve araştırma geliştirme çalışmalarına önem vererek üretir.

   Bu amaç için;

 • Teknolojik yenilikleri ve gelişmeleri sürekli takip ederek uygun olanları işletmemize kazandırır.
 • Müşteri memnuniyetini sağlamayı ve müşteri ihtiyaçlarını karşılamayı hedef edinir.
 • Ürünlerini ve kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirir.

NTG Plastik San.Tic. A.Ş.

İş Güvenlik Politikası

NTG Plastik olarak temel politikamız;

Gaz ve sıvı taşınmasında kullanılan polietilen boru ek parçalarının üretiminde ve yönetim sistemlerinin tüm süreçlerinde;

“SAĞLIKLI BİREYİN AİLE, İŞ YERİ, TOPLUM VE ÜLKE İÇİN ÖNEMİNİN BİLİNCİYLE; ÇALIŞANLARIMIZ, TEDARİKÇİLERİMİZ, MÜŞTERİLERİMİZ VE İLGİLİ DİĞER TARAFLAR İÇİN SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMINI SAĞLAMAKTIR.”

Bu politikayı gerçekleştirmek için taahhütlerimiz;

 • İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuata uymak,
 • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlendirmek,
 • Politikamızı çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, müşterilerimize ve diğer üçüncü taraf kişi ve kurumlara duyurmak,
 • Belirlenen İSG hedeflerini, periyodik olarak gözden geçirmek ve İSG performansını sürekli iyileştirmek.

NTG Plastik San.Tic. A.Ş.

NTG Plastik olarak temel politikamız;

Gaz ve sıvı taşınmasında kullanılan polietilen boru ek parçalarının üretiminde ve yönetim sistemlerinin tüm süreçlerinde;

ÇEVREYE KARŞI OLUMSUZ ETKİLERİMİZİ AZALTMAK AMACIYLA ÇEVRE DUYARLILIĞI VE BİLİNCİ GELİŞMİŞ BİR KURUM OLMAKTIR.”

Bu politikayı gerçekleştirmek için taahhütlerimiz;

 • Atık oluşumunu kaynağında azaltarak çevre kirliliğini önlemek,
 • Çevre ile ilgili yasal mevzuata uymak,
 • Atıklarımızı geri kazanmak, kazanımı mümkün olmayan atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde bertarafını sağlamak,
 • Doğal kaynak kullanımını mümkün olduğu kadar en aza indirmek,
 • Politikamızı çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, müşterilerimize ve diğer üçüncü taraf kişi ve kurumlara duyurmak,
 • Çevre Yönetim Sistemini sürekli geliştirmek ve iyileştirmek,                                                                               

NTG Plastik San.Tic. A.Ş.

NTG Plastik olarak temel İnsan Kaynakları Politikamız;

İlgili yönetmelik, mevzuat ve belirlenen politikalar çerçevesinde çalışanlarına söz hakkı tanımak, çalışanların potansiyellerini ortaya koyma fırsatı bulduğu bir çalışma ortamı sağlamak ve firma ruhunu yansıtan şirket bağlılığı yüksek, başarılı ve mutlu bir çalışan profili oluşturmaktır.

Bu politikayı gerçekleştirmek için taahhütlerimiz;

 • Çalışanlarımızın gerekli eğitimleri alarak kendilerini geliştirme fırsatı sağlamak,
 • Adil bir yönetim ve ücret politikası için performans değerlendirme sistemini aktif olarak uygulamak,
 • Kuruma katkısı olan örnek tutum ve davranış sergilediği durumlarda çalışanı etkin bir ödüllendirme sistemi ile desteklemek,
 • Gelişim ve kariyer planları için çalışanların yanında olmaktır.

Tüm süreçlerde gerek çalışanlarımızın gerek yöneticilerimizin İnsan Kaynakları Departmanını yol arkadaşı olarak görmelerini sağlamak en önemli hedeflerimiz arasındadır.

NTG Plastik San.Tic. A.Ş.