Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

NTG Plastik San. Ve Tic. A.Ş. 07.04.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 07.10.2016 tarihi itibariyle tüm hükümleriyle yürürlüğe giren “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na tam uyumun sağlanması için gerekli olan hassasiyeti en üst düzeyde göstermektedir. Bu kapsamda kişisel verilerin de hukuka uygun olarak işlenmesini ve korunmasını önemsemekte ve öncelikleri arasına almaktadır.  İşbu sebeple NTG Plastik, kişisel verilerin işlenmesi ve korunması faaliyetlerine ilişkin olarak sizleri şeffaf bir şekilde bilgilendirmek adına “Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Politikası”nı hazırlamıştır.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Politikası”nı buradan indirebilirsiniz.

“Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin Politika”, “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 31/01/2018 tarih 2018/10 sayılı “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler İle İlgili Kararı” gereğince, veri sorumlusu NTG Plastik San. Ve Tic. A.Ş.’nin yükümlülüklerini yerine getirmesine ilişkin olarak, özel nitelikli kişisel verilerin güvenliği için NTG Plastik tarafından alınan teknik ve idari tedbirlerin ortaya konulması amacıyla hazırlanmıştır.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin Politikamızı buradan indirebilirsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinize ilişkin KVKK’nın 13. maddesi ile işbu maddeye dayanarak hazırlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca yapacağınız başvurularınızın etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak hızlı bir şekilde ele alınabilmesi ve süresinde sonuçlandırılması ve gerekli durumda sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla işbu başvuru formu hazırlanmıştır.

Tebliğ’in 5. maddesi uyarınca ilgili kişi olarak başvurunuzda yer alması gereken aşağıdaki bilgileri doldurmanız gerekmektedir. 

Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.